Τεχνολογία και Αλλαγή

Μια σειρά από τεχνολογικές εξελίξεις αναπτύσονται συγχρόνως και  αυξάνονται  με γεωμετρική πρόοδο, έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι  είναι αποκεντρωμένες και οργανώνονται σε ένα δίκτυο .

Αυτό που συμβαίνει τώρα έρχεται σε αντίθεση με την κεντρική και την ιεραρχική οργάνωση της σημερινής παραδοσιακής κοινωνία και τις βασικές λειτουργίες της. Η μετάβαση από την παλιά στη νέα δομή θα υποβάλει το κράτος-έθνος σε μια άνευ προηγουμένου πίεση. Η πρωτοβουλία “κοινωνία των δικτύων” δημιουργεί το όραμα και τα εργαλεία για να έχουν την δυνατότητα τα άτομα, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία στο σύνολό της να ασχοληθεί θετικά με αυτή την ασταμάτητη αλλαγή .

Στόχοι:

Η πρωτοβουλία “Κοινωνία των Δικτύων” στοχεύει να:

 • αναλύσει τους λόγους αυτής της αλλαγής,
 • διδάξει τη φύση της και την τεχνολογική της βάση,
 • συλλέξει και να καταγράψει  τους δυναμικούς δείκτες της ανάπτυξής της και
 • να κινητοποιήσει την ατομική συμπεριφορά, επιχειρηματικές στρατηγικές καθώς και την υιοθέτηση πολιτικής με βάση τη φύση της Κοινωνίας των δικτύων.

Πυλώνες της Αλλαγής:

Ποιες είναι αυτές οι τεχνολογίες και τι είδους αλλαγή εκπροσωπούν συγκεκριμένα;

Οι οκτώ πυλώνες της κοινωνίας των δικτύων, σηματοδοτούν την αλλαγή στην κοινωνική μας οργάνωση, και στις βασικές λειτουργίες του κράτους-έθνους, συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που φέρνουν την επανάσταση και την αποκέντρωση είναι :

 1. Ενέργεια – ηλιακοί συλλέκτες
 2. Κατασκευή –  Εκτύπωση 3D
 3. Τροφίμα – Κάθετοι κήποι , 3D εκτύπωση τροφής
 4. Υγεία – Γονιδίωμα
 5. Εκπαίδευση – MOOCs ( μαζική πρόσβαση σε online μαθήματα )
 6. Χρηματοδότηση – Bitcoin και μαθηματικά νομίσματα
 7. Ασφάλεια – πλατφόρμες εμπιστοσύνης , όπως Airbnb
 8. Χάραξη πολιτικής – ανοιχτών δεδομένων και άμεση δημοκρατία

Το έργο της Κοινωνίας των Δικτύων περιλαμβάνει δραστηριότητες με πολλαπλασιαστική επίδραση στους συνεχώς διευρυνόμενους κύκλους των ανθρώπων και οργανισμών. Αντιπροσωπεύει ένα σύνολο εργαλείων για τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τους φορείς χάραξης πολιτικής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών συμβατών με την επιτάχυνση μέλλον !

Τεχνολογία και Αλλαγή:

Ακολουθεί η περιγραφή των οκτώ πυλώνων αλλαγής και πώς μεταμορφώνονται από ιεραρχική και συγκεντρωτική δραστηριότητα σε κατανεμημένα δίκτυα .

1. Ενέργεια

Ανανεώσιμες ενεργειακές λύσεις, εξαπλώνεται ραγδαία πρώτα απ’ όλα μέσω φωτοβολταϊκών ηλιακών συλλεκτών, αντιπροσωπεύονται από μια αποκεντρωμένη εγκατάσταση, σε αντίθεση με την κεντρική παραγωγή ενέργειας με βάση τον άνθρακα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή η πυρηνική ενέργεια.

2. Παραγωγή

Η τεχνολογία της 3D εκτύπωσης επιταχύνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή όλο και πιο εξελιγμένων αντικειμένων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα παραγωγής, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα του αντικειμένου που δημιουργείται δεν αυξάνει το κόστος παραγωγής. Η προστιθέμενη αξία ενός σύνθετου αντικειμένου που εκτελεί σύνθετες λειτουργίες βασίζεται στην σχεδίαση του και όχι στην παραγωγική διαδικασία και την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.

3. Τρόφιμα

Οι πράσινες-επαναστάσεις της αγροτικής οικονομίας επέτρεψαν να αποφευχθούν οι ολέθριες προβλέψεις της Λέσχης της Ρώμης, από τη δεκαετία του ’70 που περιλαμβάνουν, σε περίπτωση “μη δράσης”, τη παγκόσμια πείνα. Η πρόκληση σήμερα είναι να προχωρήσουμε σε νέες λύσεις: υδροπονία, αστική και κάθετη κηπουρική, φύτευση σε κοντέινερ με φως για 22 ώρες την ημέρα, που δεν απαιτούν φυτοφάρμακα. Μετασχηματισός της γεωργίας από μια δραστηριότητα της οποίας η παραγωγή είναι ανάλογη προς το εμβαδόν φύτευσης προς ένα πολύ μεγαλύτερο (γεωμετρικό) όγκο. Με αυτό τον τρόπο μπορει να τροφοδοτήσει ένα αυξανόμενο πληθυσμό με αύξηση της ποιότητας των τροφίμων, με ριζικά μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

4. Υγεία

Παρακολούθηση της κατάστασης της προσωπικής υγείας, με εφαρμογές για έξυπνα κινητά με ολοένα και πιο εξελιγμένους αισθητήρες, κάνει την  εξατομικευμένη προληπτική ιατρική στη διάθεση του κάθενα. Αυτό αποτελεί θεμελιώδη αντίθεση με την παραδοσιακή έμφαση στην ασθένεια και θεραπεία στα νοσοκομεία .

5. Εκπαίδευση

Οι δυνατότητες της σύγχρονης κοινωνίας είναι ανοικτές σε όλους, τα εμπόδια εισόδου στη γνώση μειώνονται, και όταν η γνώση είναι προσιτή η δυνατότητα να υιοθετηθεί αυξάνεται. Τα σχολεία βρίσκονται σε χρόνια και όλο και μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών ώστε να προετοιμάσουν τους μαθητές τους να διαδραματίσουν ενεργό και χρήσιμο ρόλο στην κοινωνία. Η ηλεκτρονική επανάσταση στη μάθηση προκαλεί τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα, διαταράσσοντας το ρόλο τους στην παροχή των απαραίτητων εργαλείων για μια προσαρμοσμένη συνεχή εκπαίδευση, που οδηγείται τώρα πια από το πάθος και την αξία .

6. Χρηματοδότηση και Επιχειρηματικότητα

Η μαθηματική εφεύρεση του Blockchain, και η εφαρμογή του στο Bitcoin έχει φέρει επανάσταση στον κόσμο των πληρωμών. Γενικά, η έκρηξη των καινοτόμων cryptocurrencies και οι εφαρμογές τους, προσφέρουν μια εναλλακτική λύση για τις κεντρικές τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αποκεντρωμένος, πολλαπλασιαστικός και προσιτός σε όλους, ο νέος κόσμος του Bitcoin υπόσχεται λύσεις που οδηγούν στη χειραφέτηση του ατόμου, καθώς και στην αύξηση της δημιουργικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Είμαστε ήδη στο στάδιο της υλοποίησης των ιδεών σχετικά με το πώς οι συμβολαιογράφοι, οι νομικές υπηρεσίες, οι επενδύσεις καθώς και η χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων μπορεί να βασίζεται σε μια παρόμοια αλγοριθμική προσέγγιση.

7. Ασφάλεια

Ο εξαιρετικός χαρακτήρας του πολέμου είναι ορατός στο πώς η προσοχή του κόσμου επικεντρώνεται στα -ευτυχώς λίγα- σύγχρονα παραδείγματα. Σήμερα η εξωτερική ασφάλεια δεν βασίζεται σε παραδοσιακές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά βρίσκεται περισσότερο στα ηλεκτρονικά σύνορα, τα οποία δεν είναι γεωγραφικά καθορισμένα, στις ορθές πρακτικές διαχείρισης των δεδομένων και στην προηγμένη ασφάλεια. Η εσωτερική ασφάλεια αλλάζει ριζικά: δεν γνωριζόμαστε ή  δεν έχουμε καν συναντηθεί. Όμως, θέλετε το αυτοκίνητό μου ή το σπίτι μου, ενώ είμαι σε διακοπές; Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα! Η μόνη απαίτηση είναι ότι είμαστε και οι δύο στην ίδια κοινή χρήση του αυτοκινήτου ή διαμερίσματος σε μια πλατφόρμα ανταλλαγής και το δίκτυο θα ασχοληθεί με τον έλεγχο και την διαχείριση φήμης σε ένα ασύγκριτα πιο εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο από ό, τι οποιαδήποτε αστυνομική δύναμη.

8. Χάραξη πολιτικής

Νέα εργαλεία που απαιτούνται για το σχεδιασμό της διαφανούς συζήτησης, την υποστήριξη και την εφαρμογή των πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή υπερεθνικό επίπεδο. Τα όρια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι εμφανή και η κριτική μας εναντίον των πολιτικών είναι υποκριτική: είναι απλά ανθρώπινα όντα, αντιμέτωποι με προκλήσεις που συχνά δεν καταλαβαίνουν και των οποίων οι λύσεις δεν είναι κατάλληλες. Νέα εργαλεία και πλατφόρμες που συνεπάγονται άμεση συμμετοχή για όλο και πιο μεγάλες ομάδες του πληθυσμού εμφανίζονται, ώστε να ασκήσουν πίεση στα παραδοσιακά συστήματα που βασίζονται σε πιο αδιαφανή πολιτική.

Μάθετε περισσότερα.

Ομιλίες και παρουσιάσεις

Immune Reactions Against the Network Society – Singularity University
NASA Research Center, Moffett Field, CA, USA
https://www.youtube.com/watch?v=tKmCNTcUrlk

Human-Machine Coevolution – GALA
Miami, USA, 2013
http://www.gala-global.org/gala-2013-miami-keynote-david-orban

Creativity, Passion, and Innovation in Banking and Finance – H-ack Bank, H-Farm
Venice, Italy, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=wieJQkqiRCA

Network Society – Login
Vilnius, Lithuania, 2014
http://www.slideshare.net/davidorban/network-society-login-2014
http://www.login.lt/conference/speakers?id=232

The Coming Societal Phase Change – TEDx Bologna
Bologna, Italy, 2012
http://tedxtalks.ted.com/video/Network-Society-The-Coming-Soci

Επικοινωνία:

Facebook https://www.facebook.com/groups/networksocietyproject/
Twitter http://twitter.com/netsocproj
Google+ https://plus.google.com/+NetsocOrgProject

Οι Πρεσβευτές της κοινωνίας των Δικτύων:

Οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των δικτύων είναι άτομα προσαρμοσμένα στις τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές των χωρών τους και ικανοί να διαδώσουν μια σε βάθος κατανόηση του πώς οι αποκεντρωμένες τεχνολογίες επηρεάζουν ουσιαστικά την κοινωνική οργάνωση .

http://netsoc.org/ambassadors/

Το Πρόγραμμα κοινωνίας των δικτύων είναι μια πρωτοβουλία του Δικτύου Κοινωνία Research Ltd, μια παγκόσμια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο.

Πρέσβειρα της κοινωνίας των δικτύων στην Ελλάδα είναι η Νίκη Συροπούλου ιδρύτρια του TEDxAcademy

niki@tedxacademy.com